Naar Energieneutraal

Naar EnergieNeutraal was een initiatief van de werkgroep Innovatie van het Platform EnergieTransitie Gebouwde Omgeving (PeGO), een van de zeven EnergieTransitie Platforms die zijn opgericht door Regieorgaan EnergieTransitie. Naar EnergieNeutraal wil het totale fossiele energiegebruik in de gebouwde omgeving terugbrengen, in zowel woning- als utiliteitsbouw, in bestaande bouw en in nieuwbouw. Het gaat om hogere energieprestaties van de gebouwen zelf en om aandacht voor energiebewuster gebruik van het gebouw. Daarbij speelt ook energiehuishouding op wijk- of gebiedsniveau, van energiezuinige straatverlichting tot duurzame lokale energieopwekking. Naar EnergieNeutraal verbindt innovatieve koplopers in de bouw om een duurzame energiehuishouding in ons land te creƫren en de positie van de Nederlandse bouw internationaal te versterken.

Naar EnergieNeutraal

Doelen van Naar EnergieNeutraal waren

  • een innovatieve bouw- en installatiebedrijfstak
  • radicale kwaliteitsverbetering van gebouwen
  • halvering energiegebruik in de gebouwde omgeving in 2030

Door koppeling van onderzoek en grootschalige voorbeeldprojecten gaan we de komende zes jaren bijdragen aan de volgende overheidsdoelstellingen:

  • een energiebesparing van 2% per jaar,
  • 20% aandeel duurzame energie in 2020
  • 30% minder CO2 uitstoot in 2020

Uw woning Energieneutraal

Wanneer u en uw woning energieneutraal zijn heeft dit niet alleen een positieve uitwerking op het klimaat maar ook op uw kosten. Hoe minder energie u verbruikt hoe beter dat is. Maar hoe fijn zou het zijn als u ook kunt besparen op elke kubieke meter verbruikt gas en elke kWh stroom? Energie vergelijken biedt u inzicht in de tarieven. Kies voor de goedkoopste tijden het energie vergelijken en u besparing kan oplopen tot 700 euro per jaar. Gemiddeld is er voor een huishouden circa 250 euro te besparen op de energiekosten. Bereken met een energievergelijking zelf wat u kan besparen, want dit is voor ieder huishouden weer verschillend.